AUSTRALIA

States and Territories

 

Capital Territory

Canberra

States

New South Wales

Northern Territory

Queensland

South Australia

Tasmania

Victoria

Western Australia

Territory

Norfolk Island

 

Back to Australia

 

CANBERRA

Australian Capital Territory

 

Arms: Azure, a three-towered gate Argent, the portcullis Or, in chief the Australian Sword of State and the Mace in saltire, charged with the Imperial State Crown, proper, in base a rose Argent.

Crest: On a wreath Argent an Azure a tree Vert behind a portcullis Or, crowned with the Imperial State Crown proper.

Supporters: A black Swan on the dexter and a white Swan on the sinister proper.

Motto: For the Queen, the Law, and the People.

Compartment: A grassy ground proper.

 

NEW SOUTH WALES

In New South Wales is de oudste vestiging van Europeanen op het Australische continent. Rond Botany Bay ontstond in de achttiende eeuw de stad Sydney. De kolonie kreeg in 1850 een parlement. Het zegel dat voor de kolonie gebruikt werd stelde een zittende Brittannia voor met op de achtergrond Botany Bay. Het randschift luidde Tekstvak:  sigillum nov. camb. aust..

Een embleem werd verleend op 15 februari 1876. Het is een rood kruis beladen met vier achtpuntige steren en in het midden een aanziende gaande leeuw, alles van goud. Op de vlag van de kolonie staat het op een witte schijf in de vlucht van het blauwe vaandel van Groot Brittannië. Soms wordt het embleem ook op een (wit) schild geplaatst. Dit wordt dan gekroond met de Britse Rijkskroon.

Op 11 november 1906 verleende Koning Edward VII de staat een wapen. Het kruis staat hierop met een zilveren rand op een blauw veld. In de kwartieren staan de symbolen van landbouw en veeteelt: een gulden vlies voor de schapenteelt en een korenschoof voor de graanverbouw. Op het schild een opgaande zon met vlammende stralen, de verbeelding van het devies orta recens quam pura nites (Zopas opgegaan, nu al helder stralend). De schildhouders, een leeuw en een kangoeroe staan respectievelijk voor het Britse verleden en het Australische continent.

            De officiële beschrijving van de wapencompositie luidt:

 

Arms: Azure, a cross Argent voided Gules, charged in the centre chief point with a Lion passant guardant, and on each member with a mullet of eight points Or between in the first and fourth quarters a Fleece of the last banded of the second, and in the second and third quarters a Garb also Or; And for the Crest On a Wreath of the Colours A Rising Sun each Ray tagged with a flame of fire proper; And for the Supporters, On the dexter side A Lion rampant guardant and on the sinister side A Kangaroo both Or, together with this Motto, “Orta Recens Quam Pura Nites. (newly risen, how bright thou shinest).

By R.W. 11th of October 1906, received Sydney February 1907.

 

 

 

Badge: Argent, a cross Gules, charged with four eight-pointed stars and in fess point a lion passant guardant Or.

15th of February 1876

 

NORTHERN TERRITORY

 

Het noordelijke deel van Australië werd in 1863 van South Australia afgescheiden. In 1907 werd het direct onder federaal bestuur geplaatst.

            Het gebied kreeg eerst een vlag. Deze werd aangenomen op 1 juli 1978. Aan de broekzijde staat op een zwart veld het Zuiderkruis zoals in het wapen van Victoria. De roserode vlucht met daarin een bloem, is de verbeelding van de woestijn waaruit het grootste gedeelte van het gebied bestaat.

            Het schild van het wapen van het gebied heeft dezelfde roestbruine of roserode kleur als de vlag. In het midden staat een vrouwenfiguur naar het voorbeeld van een figuur op de heilige Nourangie Rots in Arnhemland tussen twee andere figuren uit de inheemse iconografie. Dit zijn de zogenaamde „Churunga”, heilige tekeningen op hout of steen die een bijzondere betekenis hebben voor de eigenaa.r Op het schild staat een helm met helmkleden in de kleuren van het schild. Het helmteken is een opvliegende wigstaart adelaar (Aquila audax - Accipitridæ) in de natuurlijke kleuren. Naast het schild staan twee Sturts Woestijnrozen (Gossypium sturtianum), de nationale bloem van het Noordwestelijk Territorium, met witte bloemen. Als schildhouders dienen twee aanziende rode kangoeroes (Macropus rufus (of Megalaeia rufa) - Macropodidæ), waarvan de rechter een zeeslak en de linker een geopende mossel vasthoudt. Schild en schildhouders staan in een heuvelachtg landschap in de kleur van de Australische woestijn.

 

QUEENSLAND

 

 

Queensland, zo genoemd naar Koningin Victoria, ontstond in 1859 door afsplitsing van New South Wales. Bij besluit van 29 november 1876 kreeg de nieuwe staat een vlag met in de vlucht van het blauwe britse vaandel een witte schijf met daarop een blauw maltezer kruis, beladen met de rijkskroon.

            Op 29 april 1893 kreeg Queensland van Koningin Victoria een wapen. Het verbeeldt de rijkdom aan veeteelt- en landbouwproducten en aan delfstoffen van het land. Ze worden voorgesteld door een runder- en een schaapskop, een korenschoof en in het derde kwartier door een stapel kwartsblokken met daarop een gouden piramide op een heuvel waarop een gekruiste  hamer en houweel liggen. Op het schild staat bij wijze van helmteken het maltezer kruis, geflankeerd door twee stengels suikerriet. Het devies audax at fidelis betekent: Stoutmoedig maar trouw.

            In 1977 werd het wapen verfraaid door het toevoegen van een aanziende helm op het schild en een hert en een Australische kraanvogel als schildhouders.

 

De officiële beschrijving van het wapen van 1893 luidt:

 

Arms: Per fesse the Chief Or, the Base per pale Sable and Gules, in Chief a Bull’s head caboshed in profile muzzled and a Merino Ram’s head respecting each other proper, the dexter Base charged with a Garb of the first and in the sinister Base on a Mount a Pile of Quartz, issuant therefrom a Gold Pyramid, in front of the Mount a Spade surmounted by a Pick saltire-wise, all proper. And for the Crest, On a Wreath of the Colours a Mount, thereon a Maltese Cross Azure surmounted with the Imperial Crown between Two Sugar Canes proper, together with this Motto: “Audax at Fidelis” (Bold but Faithful).

 

By R.W. 29th of April 1893, helmet, lambrequines and supporters 1977.

 

 

Badge: Argent, a maltese cross Azure, charged with the Imperial State Crown

29th of November 1876

 

SOUTH AUSTRALIA

 

 

South Australia werd in 1834 een provincie en in 1836 een aparte kolonie. Op het zegel stond de heilige berg van de autochtone Australiërs, Ayers Rock. Op de voorgrond stond rechts Brittannia, gehuld in een blauw gewaad en met een schild waarop de Union Jack. Ze richt het woord tot een Australiër die aan haar linkerzijde op een speer geleund staat.

            Een embleem werd tesamen met de vlag vastgesteld op 13 januari 1904. In de vlucht van het blauwe britse vaandel staat op een gele schijf, op een rood-groene wrong, een australische - of zwartrugfluitvogel met uitgespreide vleugels.

            Van Koning Edward VIII kreeg South Australia op 20 november 1936, ter gelgenheid van het honderdjarig bestaan, een wapen. Het is een illustratie van de agrarische rijkdom van het land. Het helmteken symboliseert de geografische lgging en de banden met het Verenigd Koninkrijk. Het devies faith and courage betekent “Geloof en Moed”.

            In 1984 werd het wapen geheel vernieuwd. Op het schild staat nu het embleem van 1904 op een blauwe ondergrond. Het helmteken is een wrong met de nationale bloem en onder het schild is een grasgrond met de landbouwproducten van de staat, tesamen met de symbolen van de industrie. Het devies werd veranderd in de naam van de staat.

 

De beschrijving van de huidige wapencompositie luidt:

 

Arms: Azure, the badge of South Australia being Or a piping shrike (Gymnorhina tibicen - Cracticidæ) displayed proper, standing on a perch wreathed Vert and Gules.

Crest: On a wreath Or, Gules and Azure, four flowers of the Clianthus Formosus, proper.

Motto: south australia in black lettering on a ribbon Argent, lined Gules.

Compartment: A grassy ground with ears of wheat Or, on the dexter fruit Or, and on the sinister a pick and two cogwheels proper. On both sides of the shield a flowering branch of the fig-tree (Ficus carica - L).

1984.

 

Seal: A picture of Brittannia, vested Azure, supporting with her dexter hand a shield displaying the Union Jack, addressing herself to an aboriginee, standing in a landscape before Ayers Rock, all proper.

 

This picture was, within a medallion, on the first flag of South Australia.

 

 

Badge: Or, a piping shrike (Gymnorhina tibicen - Cracticidæ) displayed proper, standing on a perch wreathed Vert and Gules.

13th of January 1904

Logo

 

Arms: Azure, issuant from the base, a Sun Or, a Chief Argent thereon three Garbs proper. And for the Crest, on a Wreath of the Colours, in front of a Staff Or flying therefrom to the sinister a banner Azure charged with five stars, four of seven and one of five points Argent (representing the constellation of the Southern Cross) a Lion passant guardant Gold. And for the Supporters, on the dexter side, a female figure vested holding in the dexter hand a Cornucopia and in the sinister hand a sheaf of barley all proper, and on the sinister side, a farmer holding in the dexter hand a pair of shears and over his sinister arm a fleece of wool all proper, together with the motto: “Faith and Courage”.

 

By R.W. 20th of November 1936.TASMANIA

 

 

Tasmania ontstond in 1835 door afsplitsing van New South Wales. Het gebied werd eerst Van Diemensland genoemd naar de Hollandse ontdekkingsreiziger Van Diemen. In 1857 werd de naam gewijzigd in Tasmania, naar een andere Hollandse ontdekkingsreiziger, Abel Tasman, die in 1642 langs het eiland voer.

Een embleem kreeg Tasmania gelijk met de vlag. In de vlucht van het blauwe vaandel staat op een witte schijf een rode gaande leeuw.

Koning George V verleende Tasmania op 21 mei 1917 een wapen. Op het in vijf velden verdeelde schild staan symbolen van veeteelt, land- en tuinbouw. Het tweede veld is gereserveerd voor het symbool van de waterkrachtcentrales van het eiland. Als helmteken dient de leeuw van het embleem, voorzien van de symbolen van de mijnbouw: een spade en een houweel.

Het wapen wordt vastgehouden door twee tasmaanse Buidelwolven (Thylacinus cynocephalus ext. 1933). Hiervan neemt men aan dat ze in 1933 zijn uitgestorven hoewel men een vijftig jaar later nog enige levende exemplaren gesignaleerd meent te hebben. De buidelwolf deelt het lot van de oorspronkelijke bevolking die o.m. door het afgeven van speciaal daarvoor bestemde jachtvergunningen door de blanke kolonisten werd uitgemoord.

Het devies ubertas et fidelitas betekent „Vruchtbaarheid en Betrouwbaarheid”.

 

De officiële beschrijving van de wapencompositie luidt:

 

Arms: Quarterly Gules and barry wavy Argent and Azure a Fesse of the second charged with a Ram statant proper between in chief a Garb and a Thunderbolt and in base four Apples and a branch of Hops all Or; For the Crest on a Wreath Argent and Gules: A Lion statant Gules resting the dexter fore paw on a Spade and a Pick-axe in saltire proper; And for Supporters, On either side A Tasmanian Tiger proper, with the Motto, “Ubertas et Fidelitas” (productiveness and faithfullness).

By R.W. 21st  May 1917.

 

Badge: Argent, a lion passant Gules.

25th of September 1876

 

VICTORIA

 

 

De eerste kolonies in Zuidoost Australië werden in de jaren dertig van de 19e eeuw gevestigd. In 1851 scheidde Victoria, vernoemd naar Koningin Victoria, zich af van New South Wales. In 1855 kreeg het land zelfbestuur.

            Het eerste wapen van Victoria was een landschapswapen waarop, refererend aan de belangrijke schapenteelt in het land, op het middenplan vier schapen staan.

            Op 30 november 1877 kreeg Victoria een vlag waarop een dramatischer embleem was aangebracht. Het was het sterrebeeld van het Zuiderkruis, samengesteld uit drie achtpuntige, één zespuntige en één vijfpuntige witte ster. Op het blauwe britse vaandel staat het in de vlucht, erboven is de Rijkskroon geplaatst. Het embleem werd ook wel op een schild gezet dat dan met de Rijkskron gekroond werd.

            Het embleem is ontleend aan of geinspireerd op het wapen van het bisdom Australië dat in 1836 werd verleend. (Coll. Arms, Grants 41, p. 229). Dit was blauw met vier achtpuntige sterren in de vorm van een kruis. Op het schild een mijter.

            Op 6 juni 1910 verleende Koning George V het land een wapen. Het is het op dezelfde manier als op het embleem samengestelde Zuiderkruis, geplaatst op een blauw veld. Als helmteken dient een uitkomende kangoeroe die de Rijkskroon in de voorpoten houdt. De schildhouders zijn een illustratie van de wapenspreuk peace and prosperity (Vrede en Voorspoed). Het zijn twee vrouwenfiguren die te identificerern zijn aan de attributen die zij vasthouden: de rechter een olijftak en de linker een hoorns van overvloed. In de jaren zeventig werd het wapen verfraaid door het toevoegen van een naar rechts gewende helm.

            DE beschrijving van de wapencompositie luidt:

Arms: Azure five Stars Argent representing the Constellation of the Southern Cross. And for the Crest On a Wreath of the Colours A demi Kangaroo proper holding in the paws an Imperial Crown Or And for the Supporters On the dexter side A Female Figure (representing Peace) proper vested Argent cloaked Azure wreathed round the temples with a Chaplet and holding in the exterior hand a branch of Olive also proper - and on the sinister side A like Figure (representing Prosperity) vested Argent cloaked Gules wreathed round the temples with a Chaplet of Corn and supporting with the exterior hand a Cornucopia proper, together with this mott, “Peace and Prosperity”.

By R.W. 6th of June 1910

 

 

Arms: A hilly landscape with four sheep, on the foreground a river, all proper.

 

Badge: Azure, five stars, one with eight, two with seven, one with six and one with five points, representing the Constellation of the Southern Cross Argent, surmounted by the Imperiale State Crown proper.

30th of November 1877

 

 

WESTERN AUSTRALIA

 

 

De westkust van het Australische continent werd voor het eerst bezocht door Dirck Hartog in 1616. In 1828 vestigden zich de eerste kolonisten, afkomstig uit Sydney, aan de Swan River.

            In de tijd dat Western Australia een kroonkolonie was werd een wapen gebruikt dat bestond uit het Koninklijk Wapen van Groot Brittannië met de vier velden en de schild-houders. In plaats van het gebruikelijke helmteken stond echter een zwemmende zwaan op een ontsuimige stroom. Het devies luidde cygnis insignis (Het onderscheidt zich door zijn zwanen).

            Het embleem van de staat, al bekend vanaf 1830, is dezelfde zwaan, zwart op een gele schijf. Het staat op de vlag die op 27 november 1875 aan de staat was verleend. De zwarte zwaan is een soort die alleen in Australië voorkomt.

            Koningin Elizabeth II schonk het land op 17 maart 1969 een wapen. De zwarte zwaan staat hierop op een zilveren veld en zwemt op een, heraldische, blauwe golf. Op het schild de Rijkskroon omgeven door een krans van de nationale bloem van Western Australia. Twee kangoeroes, gewapend met boemerangs, dienen als schildhouders.

 

De beschrijving van de huidige wapencompositie luidt:

 

Arms: Argent, a Black Swan (Cygnus atratus - Anseridæ) naiant to the dexter Sable, on a base wavy Azure, theron a fess wavy of the first.

Crown: On a wreath Argent and Sable, the crown of St. Edward within a garland of the national flowers proper.

Supporters: Two kangaroo (Macropus giganteus - Macropodiæ), each keeping a boomerang and standing on a grassy ground, all proper.

By R.W. 17th of March 1969

 

 

Badge: Or, a swan naiant to the dexter, Sable

27th  of November 1875


NORFOLK  ISLAND

 

 

Koningin Elizabeth verleende dit wapen op 20 october 1980. Het schild is blauw met met een witte spits. In het blauw staan twee vijfpuntige witte sterren en in het wit een  pijnboom op een rots beladen met en opengeslagen boek. Op de helm met blauw-witte helmkleden staat een schepenkroon waaruit een witte leeuw oprijst, om zijn nek een geoene lauwerkroon en in zijnklauwen een gesloten beker. Het schild wordt geflankeerd door twee staande ankers en gehouden door een leeuw en een kangoeroe.

            In dit wapen hebben de sterren betrekking op  de wapens van Australië, New South Wales en kapitein James Cook die het eiland in 1774 als eerste Europeaan ontdekte. De ankers, de schepenkroon en de bijbel hebben betrekking op de eerste bewoners van Pitcairn en Norfolk Island. De schildhoudende leeuw en de leeuw in het helmteken staan voor de historische banden met Groot Brittannië en de kangoeroe verwijst naar de band met Australië. De lauwerkroon rond de nek van de leeuw komt uihet helmteken van kapitein Cook en de gelsoten beker komt uit het wapen van Fletcher Christian, de stichter van de gemeenschap van Pitcairn. Het devies INASMUCH komt uit het volkslied van de bevolking van Pitcairn dat weer ontleend is aan het evangelie van Mattheus, H. 25. vs. 34.:

 

Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. [1]

 


 

Het zegel van Norfolk Island

 

 

Back to Main Page

 

 

© Hubert de Vries 2006.10.16. Updated 2014-07-30

 

 [1]  Bruce, J.B.: Flag and Emblems of Australia. 1991.